video: Ludmila Poláková
ČASOTŘESENÍ (TIMEQUAKE)

Záznam času, který jako velký hráč proměňuje realitu.
Skleněný objekt se mu stává zrcadlem - prostřednictvím světla a tmy,
deště a slunce, kapek vody a pohybu listí ve větru. Vypouklá deska skla pulsuje ve zrychleném záznamu a vytváří obraz neustálé proměny, neopakovatelnosti každého okamžiku. Tyto křehké přírodní procesy
v čase mohou být hrou náhody, stejně jako projevem věcných principů.