ČERNÝ OBJEKT II. / Z CYKLU ČERNÉ OBJEKTY

Objekt, lehané sklo černý opaxit, 2007

Foto: Archiv autorky

Cyklus Černých objektů vznikl ze skleněných náhrobních desek, sejmutých ze starých zrušených hrobů. Desky zůstaly u hřbitova zapomenuty jako odpad. Používám obě strany desek – lesklou lícovou i rýhovanou rubovou a pomocí ohýbání (lehání) skla za tepla jim vracím nový tvar a šanci na pokračování příběhu. Elipsa a kruh symbolizují dynamiku změn a nekonečnost.