Basic Systems / Photo: Zdeňka Hanáková
Places / Path / Crossroads - detail / Photo: Author's Archive
Reflexe / Foto: Zdeňka Hanáková
Interpretace
Očekávání - detail / Foto: Zdeňka Hanáková