ZÁKLADNÍ SYSTÉMY

Instalace, břidlice, kámen, sádra, malba na plátně, 2017

Foto: Zdeňka Hanáková

Přírodní elementy, tvořící původně nedílnou součást místní krajiny, vytrhuji z jejich přirozeného rámce a stavím do nových souvislostí. Instalace kombinuje úlomky břidlice a jejich odmaterializované sádrové odlitky s navazující velkoformátovou abstraktní malbou. Otisky nerostu otáčím do negativu, hmotu v její nehmotné stopy.