POUTNÍCI

Instalace, sklo foukané z volné ruky, Troja, 2004

Foto: Archiv autorky

Instalace organických skleněných objektů v krajině, které fungují jako křehké mentální body ve svahu vřesoviště. Na jaře se v dutině tvarů usazují rostlinky a hmyz, v zimě přebírá jejich tvar jinovatka až do podoby ledových útvarů.