OČEKÁVÁNÍ

Z cyklu Místo / Cesta / Křižovatky, Kostel Pražského Jezulátka 2019

(pokovené, pískované a lehané ploché sklo – modrý Stopsol Supersilver)

Foto: Zdeňka Hanáková

Monumentální skleněná instalace reaguje na výjimečnou architekturu poutního chrámu Pražského Jezulátka. Proměňuje celé své okolí pomocí rozechvělého světla a během dne se sama neustále mění. Odrazy pokoveného skla rozbíjejí dané dispozice a dávají jim další rozměr. Vnitřní uspořádání kostela se odráží ve skleněných fragmentech a znovu propojuje v soudržný a komplexní celek. Vzniká tak nový, křehký spirituální prostor, nezávislý na realitě, který diváka vybízí k meditaci.

Vše, co se ve skle zrcadlí, každý architektonický prvek nebo prostorová situace získává nečekné významy – nenápadný detail, stejně jako velkorysost hmot samotné stavby. Instalace pracuje s dynamikou barokního interiéru, přebírá jeho energii a intenzitu.