LUMINISCENCE – ARCHITEKTURA SVĚTLA

Instalace/ Site specific, tabulové sklo stopsol bronz a zrcadlo, 2009

Foto: Archiv autorky

Luminiscence je jev, kdy objekt po předchozím dodání energie vyzařuje světlo a funguje jako živý organismus. Projekt Luminiscence reaguje na téma konkrétního a abstraktního prostoru, jeho interpretace a vnímání divákem.

Instalace vychází z přirozených světelných podmínek architektonického prostoru galerie, komunikuje s reálnými světelnými skvrnami, které vrhá slunce střešním oknem. Tyto živé obrazy parafrázuji tabulkami poloprůhledného pokoveného skla a zrcadel, které diváka znejišťují v prostorové orientaci a zároveň vytváří jakousi novou realitu.

Instalace tak člení prostor světlem, odrazem, novou autentickou perspektivou. Sklo je zavěšeno v prostoru jako levitující světelný organismus. Instalace má narušovat stereotypní představu o viděné realitě, evokovat spirituální prostor, do kterého vstupuje divák a stává se jeho součástí. Jednotlivé odrazové plochy protínají a tříští skutečnost a propojují ji s iluzí. Prostor se tak mění a otevírá novým způsobům vidění.

Rozpad světla a prostoru na jednotlivé fragmenty v pohybu je vytvořen kombinací ploch poloprůhledných pokovených skel a plně odrážejících ploch zrcadel. Navazují na sebe, spojují se a rozpadají. Instalace tvoří jakousi architekturu světla, evokuje paprsky slunce a zároveň odráží a vstřebává dopadající světlo, které tříští v desítkách odrazů.