ENERGIE

Instalace / Site specific, sádra a litinová mříž, Galerie Gambit 2014

Foto: Zdeňka Hanáková

Instalace pracuje s geniem loci historické Prahy a jejími architektonickými prvky. Fragmenty tvarů prýštících ze zdi tvoří pomyslnou spojnici mezi minulostí a současností.