Reflexe

PARALELY MÍST

BOSKOVICE, ulice U Císařské

Instalace / Site-specific, zrcadlo, OSB desky, dřevěná vnitřní konstrukce, 2022

Foto: Kateřina Trnková a archiv autorky

Instalace ve veřejném prostoru „Paralely míst“ vznikla v rámci multižánrového festivalu Boskovice pro Židovské město. Kompozice zalomených zrcadel cituje horizonty střech a architektonické vertikály Boskovic. Pootáčí hmoty budov a nabízí nové prostorové asociace: propojuje úhly pohledu na starou židovskou čtvrť a současné město Boskovice,

Dílo reaguje na místní kolektivní trauma v paměti rozděleného města, odkud byli v roce 1942 ze dne na den násilně vytrženi jeho židovští obyvatelé. Byli posláni do koncentračních táborů, odkud se už skoro nikdo nevrátil.

Ve velké zrcadlové ploše instalace se odráží věž křesťanského kostela, bezpečného světa, který zůstal nedotčený. Špička instalace je naopak zlomená, symbolizuje přerušení života židovské čtvrti a zároveň směřuje k Ukrajině. (Festival probíhal v době počátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 a dům právě obývali váleční uprchlíci). Propojení současné a minulé tragédie je zřejmé. Vlivem aktuálního počasí, denní doby a světelných podmínek se instalace stále mění: jednou se v ní odrazí modrá obloha a pomyslně vtáhne kousek nebe do nitra domu, chvílemi se celé dílo zraku diváka úplně ztratí. Instalace je interaktivní, v proměnlivých úhlech pohledu při chůzi kolemjdoucího se jeví jakoby stále v pohybu. Zalomením hran se odraz (obraz) města deformuje, hroutí, roztéká, vše se prolíná.

Hmoty mizí v čase, genius loci zůstává.

 

https://www.boskovice-festival.cz/cs/historie-festivalu