NO TIEMPO

Utopická instalace v marocké poušti, tabulové sklo, větve, 7×8 m

Manipulovaná fotografie: Archiv autorky