Basic Systems / Photo: Zdeňka Hanáková
Borderline - detail / Photo: Author's archive
Places / Path / Crossroads - detail / Photo: Author's Archive
Reflexe / Foto: Zdeňka Hanáková
Weightlessness / Photo: Zdeňka Hanáková
Interpretace
Interpretace
Awaiting / Photo: Zdeňka Hanáková
Luminescence - Architecture of Light / Photo: Author's archive