MÍSA / OBJEKT / RITUÁL

Mísa, lehané sklo černý opaxit, 2007

Nominace v kategorii Objev roku Czech Grand Design 2007

Foto: Vilém Mikyška

Mísa je jedním z nejstarších a nejzákladnějších předmětů, vytvořených a užívaných člověkem. Hledám v ní nejen rafinovaný užitý tvar, nádobu, ale i objekt v sochařském slova smyslu. Ať už působí dynamickou velkorysostí tvaru nebo jemným náznakem pohybu, má zcela ovládnout prostor.