SKOŘÁPKY

Misky, lehané sklo, 2006

Foto: Gabriel Urbánek

Soubor misek, inspirovaný říčními lasturami.