Místo / Cesta / Křižovatky / Foto: Archiv autorky

Místo / Cesta / Křižovatky – detail / Foto: Archiv autorky